Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Преглед Църкви: Seslavtsi

church_xml_id: Seslavtsi
church_name_bg: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци
church_name_en: Church of St Nicolas, Seslavtsi
church_loc: 42.560532, 23.427309
church_img: seslasci.jpg
church_info_bg: Сеславският манастир „Св. Николай“ е православен манастир, разположен в Софийската планина, над софийския квартал Сеславци. Основан е в началото на 17 век, но е бил разрушен от кърджалиите в началото на 19 век. През 1832 г. е възстановен от игумена Харитон. През 50-те и 60-те години на 20 век на територията на манастира действа уранов рудник и достъпът до него е ограничен. Днес от манастира е запазена само черквата, която е обявена за паметник на културата. Черквата е еднокорабна, едноапсидна постройка с притвор, обширно вътрешно пространство и богата стенописна украса. Манастирът е част от Софийската Света гора, която включва още 13 манастира, разположени в околностите на София.
church_info_en: Seslavski Monastery "St. Nicholas" is an Eastern Orthodox monastery located in the Sofia Mountains, above the Sofia district of Seslavci. It was founded in the early 17th century, but was destroyed by the Ottoman Turks in the early 19th century. It was restored in 1832 by the abbot Hariton. In the 1950s and 1960s, a uranium mine operated on the monastery's grounds, and access to it was limited. Today, only the church has survived, which has been declared a cultural monument. The church is a single-nave, single-apse structure with a narthex, a spacious interior, and rich wall painting. The monastery is part of the Sofia Holy Mountain, which includes 13 other monasteries located in the vicinity of Sofia.
форми:
Notice: Array to string conversion in /home/epistone/orasis.epistone.net/app/view/desktop/epi/view.php on line 52
Array

Свързани документи

Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
ἡ γένησης τῆς Θεοτόκου
Иконографски индекс: Успение Богородично Неясен родител -> Успение Богородично
Сцена:
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
ἅγιος ἅγιος Kύριος Σαβαώθ πλίρης οὐρανός ησαν
Иконографски индекс: Ангел Господен Неясен родител -> Ангел Господен
Сцена:
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
τάδε λέγη Κύρηος πρὸς κ πάντεσ
Иконографски индекс: Пророк Иеремия Пророци, пророчици -> Иеремия
Сцена:
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
τάδε λ έγη Κύ ρηος πά ντες ἡ λα ὴ συνα χθίτοσαν
Иконографски индекс: Пророк Михей
Сцена: Имитация на текст
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
θημη ατήρι ον ἅγ ηόν ἐ στη
Иконографски индекс: пророк Захарий Пророци, пророчици -> Захарий
Сцена: Имитация на текст
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
Иконографски индекс: Константин и Елена ** -> Светци -> Константин и Елена
Сцена: Имена на персонажи
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
τάδε λέγι Κύριος σηναχθίτοσαν
Иконографски индекс: Пророк Наум Пророци, пророчици -> Наум
Сцена:
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
τάδε λ έγη Κύ ρηος πά ντες ἡ λα ὴ συνα χθίτοσαν
Иконографски индекс: Пророк Михей
Сцена: Имитация на текст
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Παντο κράτορας
Иконографски индекс: Христос Пантократор ** -> Христос -> Пантократор
Сцена:
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
εὐλογημέ νος Θ σία Θεοῦ πιήσατε
Иконографски индекс: Ангел Господен Неясен родител -> Ангел Господен
Сцена: Нечетливи надписи
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
εὐλογημένι ἡ βασηλήα τοῦ πατρὸς κὲ τοῦ ἰῦ κὲ τοῦ ἁγίου πνεύματος, νῖν κὲ ἀῢ...
Иконографски индекс: Св.Лаврентий ** -> Светци -> Лаврентий
Сцена:
Език: гръцки

Notice: Array to string conversion in /home/epistone/orasis.epistone.net/app/view/desktop/epi/list_ins.php on line 131