Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Ангел Господен - първи надпис, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL7
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник
Място
Западна стена; III регистър
Разположение в сцената
Свитък на ангела с четири отделни надписа, два на църковнославянски и два на гръцки език. Първи от гръцките надписи.
Особености на изписването
1. р. - двоен гравис над а. 2. р. - камора над у. 3. р. - надредна ѳ над ѡ. 4. р. - надредна а над и; надредна н над с; надредна о над а; надредна с над н.
Сцена
Ангел Господен
Неясен родител -> Ангел Господен
Тип надпис
Време на изписване
Текст

ἅγιος ἅγιος
Kύριος
Σαβαώθ πλί-
ρης οὐρανός {ησαν}

а̏гіосагіос
кѵ꙼ріос
саваѡⷴплі
рсꙋрⷶсⷩаⷪнⷭ
Свят, свят, Господ Саваот, пълно е небето и земята...
Коментар
Пасажът е първата част на Ангелската песен (или трисветата песен – Τρισάγιον, Sanctus) от Евхаристийния канон (виж Lit. Bas.: 323; Lit. Chrys.: 385). Прави впечатление начинът на изписване на четвъртия ред: надредно са изписани последните четири букви на οὐρανός и по погрешка два пъти е повторена сричката -ρης от πλήρης.
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-24;
от M.N.;