Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Ангел Господен - втори надпис, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL8
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник
Място
Западна стена; III регистър
Разположение в сцената
Свитък на ангела с четири отделни надписа, два на църковнославянски и два на гръцки език. Втори от гръцките надписи.
Особености на изписването
Серизоно повреден.
Сцена
Ангел Господен
Неясен родител -> Ангел Господен
Тип надпис
Време на изписване
Текст

εὐλογ[ημέ]
νος Θ[---]
[---]σία Θ(εο)ῦ
πιήσατε

Благословен Б(ог?). Правете жертва.
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-24;
от M.N.;