Църковни стенописи от България

Дигитално издание

За проекта

ОРАСИС е проект, финансиран от Европейската програма за регионално развитие, който се изпълнява от колектив на катедра класически филологии към Софийския университет "Св. Климент Охридски". Проектът е създаден с цел да предостави свободен достъп до античните гръцки църковни надписи от територията на България, създадени в периода VI в. пр.Хр. - VI в. сл.Хр.

ОРАСИС е разработен с помощта на Националната интердисциплинарна изследователска е-инфраструктура КЛаДА-БГ, която подпомага научните изследвания в България. От създаването си, проектът е насърчавал развитието на научния потенциал в страната, като предоставя на учените възможност да изследват и анализират богатата епиграфска документация на България.

Базиран на платформата Теламон с отворен код, ОРАСИС предоставя на своите потребители удобен и лесен достъп до базата данни от над 4000 антични гръцки църковни надписи. Тези надписи представляват ценни свидетелства за историята, културата и езика на България и на гръко-римската цивилизация като цяло. Всяка от тези надписи е преведена на български и английски език, като всеки .xml-файл може да бъде свалян свободно и използван в различни по-нататъшни изследвания.

ОРАСИС е най-големият епиграфски ресурс за България и е важен източник на информация за учените, работещи в областта на археологията, класическата филология, историята, културното наследство и други научни дисциплини. Ние се гордеем с това, че сме част от проект, който не само промотира историческото наследство на България, но и 

предоставя на научната общност мощни инструменти за четене и анализ на текстовете на надписите, както и удобно представяне на свързаните с тях елементи. Сайтът е лесен за навигация и включва категории, като градове, региони и типове надписи, които правят търсенето и изследването на информацията много по-лесно.

Като водещ онлайн ресурс за античните гръцки църковни надписи в България, ОРАСИС привлича учени от цял свят, които искат да изучават историческото, културното и езиковото наследство на България и на гръко-римската цивилизация като цяло. Ние работим усърдно, за да поддържаме и актуализираме базата данни на сайта, за да може всеки да има лесен и бърз достъп до информацията, която търси.

Също така, ОРАСИС се стреми да повиши обществената осведоменост за културното и историческото наследство на България и да насърчи интереса и любопитството към тези теми. Ние сме горди да се присъединим към международното научно общество, което работи усърдно за запазването и представянето на културното и историческото наследство на България, и ние винаги сме отворени за сътрудничество и нови идеи.

Ако търсите информация за античните гръцки църковни надписи в България, ОРАСИС е най-доброто място за вас. Регистрирайте се днес и открийте богатото културно и историческо наследство на България!