Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Пророк Михей, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL12
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник
Място
Северна стена; I регистър
Разположение в сцената
Изображението е част от поредица портрети на пророци, каквито са СЛ3, СЛ4, СЛ 5.
Особености на изписването
Текстът е богато украсен с надредни знаци. Добавяни са липсващи букви над четвъртия ред.
Сцена
Пророк Михей
Тип надпис
Време на изписване
Текст

τάδελ
έγη Κύ
ρηοςπά
ντε\ς/ ἡ λ\α/
5ὴ σ<υ>να
χθίτοσ<αν>
И τака говори Господ: нека всички народи да се съберат.
Коментар
Тест на шрифтове :
Тест span class epi-arial-ms
Тест span class epi-AthenaRuby
Тест span class epi-Avdira-R
Тест span class epi-CB10U
Тест span class epi-GenAR102
Тест span class OC10U
Тест note class epi-arial-ms<
ote>
Тест note class epi-AthenaRuby <
ote>
Тест note class epi-Avdira-R <
ote>
Тест note class epi-CB10U <
ote>
Тест note class epi-GenAR102 <
ote>
Тест note class OC10U <
ote>
Тест div class epi-arial-ms

Тест div class epi-AthenaRuby

Тест div class epi-Avdira-R

Тест div class epi-CB10U

Тест div class epi-GenAR102

Тест div class OC10U

Тест g class epi-arial-ms
Тест g class epi-AthenaRuby
Тест g class epi-Avdira-R
Тест g class epi-CB10U
Тест g class epi-GenAR102
Тест g class OC10U
Тест customText class epi-arial-ms
Тест customText class epi-AthenaRuby
Тест customText class epi-Avdira-R
Тест customText class epi-CB10U
Тест customText class epi-GenAR102
Тест customText class OC10U
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-28;
от M.N.;