Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Христос Пантократор, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL1
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник
Място
наос, свод
Разположение в сцената
От двете страни на централното изображение в медальона.
Особености на изписването
Сцена
Христос Пантократор
** -> Христос -> Пантократор
Тип надпис
Време на изписване
Текст

Ἰ(ησοῦ)ς vac. Χ(ριστὸ)ς
ὁ Παντο vac. κράτορας

іс҃ vac. х҃с
опанто vac. краторас
Иисус Христос Вседържител
Коментар
παντοκράτορας. Формата е резултат от приравняването на трето склонение като отделeн склонитбен тип към първо склонение по пътя παντοκράτορα > παντοκράτοραν (форми за AccSg) и вторично образуване на форма за NomSg παντοκράτορας (Бешевлиев 1939: 239, Browning 1983: 58–59). Изписването на димотичната форма παντοκράτορας е белег, че пишещият е имал по-скоро говорими, отколкото писмени познания по езика.
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-09-13;
от M.N.;
Tsvetan Vasilev, Dimitar Iliev
На 2023-10-21;
от Ts.V., D.I.;