Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Христос Пантократор, църква „Свети Илия“

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник BSh2
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник

Кюстендилска област
църква „Св. Илия“, Бобошево
Място
Свод
Разположение в сцената
Особености на изписването
Сцена
Христос Пантократор
** -> Христос -> Пантократор
Тип надпис
Време на изписване
Текст

ἅγηος((·))((·))((·)) Κ(ύριο)ς((·))((·))((·)) ὁ πα<ν>τ<ε>πόπτης((·)) ὁ((·))((·))((·))ἐβασήλευψε((·)) ἐνε[δ]ι ὁ καθήμενος ἐν((·)) δόξῃ((·)) {τὸν} ἐπὴ θρόνου((·)) χερουβὴμ((·))((·))((·)) κvac.1ὲἄγγελη στρατηέ((·))((·))((·))
Свят Господ Всевиждащ; Господ царува ///...; седящ в слава на престола; войнства от херувими и ангели
Коментар
Надписът е комбинация от началата на Псалм92, четвъртата песен от Канона св. Богородица от св. Йоан Химнописец и епитети, препоръчани във втората йермения. Езиковите особености на текста показват неговия късен произход.
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-09-27;
от M.N.;