Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Пророк Михей, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL12
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник
Място
Северна стена; I регистър
Разположение в сцената
Изображението е част от поредица портрети на пророци, каквито са СЛ3, СЛ4, СЛ 5.
Особености на изписването
Текстът е богато украсен с надредни знаци. Добавяни са липсващи букви над четвъртия ред.
Сцена
Пророк Михей
Тип надпис
Време на изписване
Текст

τάδελ
έγη Κύ
ρηοςπά
ντε\ς/ ἡ λ\α/
5ὴ σ<υ>να
χθίτοσ<αν>
И τака говори Господ: нека всички народи да се съберат.
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-28;
от M.N.;