Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Пророк Захарий, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL11
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник
Място
Северна стена; I регистър
Разположение в сцената
Петредов надпис на свитъка на пророка. В края на надписа има хризма.
Особености на изписването
-
Сцена
пророк Захарий
Пророци, пророчици -> Захарий
Тип надпис
Време на изписване
Текст

θημη
ατήρι
ον ἅγ
ηό<ν> ἐ
5στη ((chrismon))
Кандилницата е свята.
Коментар
Надписът не присъства като препоръка в нито една ерминия, нито е компилация. Вероятно пишещият е имал предвид старозаветния израз „τὸ ἅγιον θυσιαστήριον“, „свят жертвеник“, но е объркал думите „жертвеник“ и „кандило“ поради подобното им звучене и еднакво окончание.
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-27;
от M.N.;