Църковни стенописи от България

Дигитално издание

За проекта

Добре дошли в ОРАСИС - дигиталната библиотека на античните гръцки и латински църковни надписи от територията на България. ОРАСИС е онлайн ресурс, който предоставя свободен достъп до богатата епиграфска документация на България, описваща периода VI в. пр.Хр. - VI в. сл.Хр.

С помощта на платформата Теламон с отворен код, нашият сайт предлага мощни инструменти за четене и анализ на текстовете на надписите. Подготвили сме хиляди редове код, в който са представени иследваните надписи. Всеки от .xml-файловете може да бъде свалян свободно и използван в различни по-нататъшни изследвания под лиценза на Creative Commons.

Нашата база данни постоянно се допълва и актуализира, създава препратки между паметниците и търсене по разнообразни критерии. В този смисъл, ОРАСИС подпомага изучаването на историята, културата и езика както на българските земи през Античността, така и на гръко-римската цивилизация като цяло.

Бъдете свободни да търсите и да изследвате нашата база данни от над 4000 антични гръцки църковни надписи. Предоставяме удобно представяне на свързаните с тях елементи, включително местоположението на надписите на картата на България. Възползвайте се от нашите ресурси и открийте нови факти и идеи за историята на България и на гръко-римската цивилизация!

Виж повече

Съдържание

Съвременното кодиране позволява проследява и показване на различни елементи от надписите. Системата автоматично генерира списъци на свързани елементи показващи разширена информация за елемента и свързаните с него надписи.
Последно редактирани Надписи

Индекс : SL22
Издател(и): Цветан Василев,
Църква: църква „Св. Илия“, Бобошево
Регион: Кюстендилска област
Надпис : ἅγηος Κύριος ὁ παντεπόπτης ὁἐβασήλευψε ἐνεδι ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ τὸν ἐπὴ θρόνου χερουβὴμ κὲἄγγελη...
Датиране: 1780 година
Език: grc
Сцена:
Тип на иконата:
Индекс : SL12
Издател(и): Цветан Василев,
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци
Регион: Софийска област
Надпис : τάδελ έγη Κύ ρηοςπά ντες ἡ λα ὴ συνα χθίτοσαν
Датиране: 1792 година
Език: grc
Сцена: Имитация на текст
Тип на иконата:
Индекс : SL11
Издател(и): Цветан Василев,
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци
Регион: Софийска област
Надпис : θημη ατήρι ον ἅγ ηόν ἐ στη
Датиране: 1701 година
Език: grc
Сцена: Имитация на текст
Тип на иконата:
Индекс : SL9-10
Издател(и): Цветан Василев,
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци
Регион: Софийска област
Надпис : ὁ ἅγιος Κονστα δῆνος ἡ ἁγία Ἑλένη
Датиране: 1700 година
Език: grc
Сцена: Имена на персонажи
Тип на иконата:
Индекс : SL8
Издател(и): Цветан Василев,
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци
Регион: Софийска област
Надпис : εὐλογημέ νος Θ σία Θεοῦ πιήσατε
Датиране: 1780 година
Език: grc
Сцена: Нечетливи надписи
Тип на иконата:

Последно допълнени църкви

Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци
София, построена 1700 г.
Брой надписи: 10
Връзки :
wp:
църква „Св. Илия“, Бобошево
София, построена 1700 г.
Брой надписи: 1
Връзки :
wp:
Random
Klada Bg
kals_fil
Logo SU
Софийски университет
Климент Охридски