Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Пророк Михей, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL12
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник
Място в църквата
Северна стена; I регистър
Разположение в сцената
Изображението е част от поредица портрети на пророци, каквито са СЛ3, СЛ4, СЛ 5.
Особености на изписването
Текстът е богато украсен с надредни знаци. Добавяни са липсващи букви над четвъртия ред.
Сцена
Пророк Михей
Тип надпис
Време на изписване
Текст

τάδελ
έγη Κύ
ρηοςπά
ντε\ς/ ἡ λ\α/
5ὴ σ<υ>να
χθίτοσ<αν>

τάδελ
έγηΚύ
ρηοςπά
ντεςἡλα
5ὴσ[.]να
χθίτοσ[..]
И τака говори Господ: нека всички народи да се съберат.
⤦ n: 1

tag: lb
τάδε

lemma: τόδε
tag: w
λ έγη

lemma: λέγω
tag: w
λ

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
έγη

tag: #text
Κύ ρηος

nymRef: Κύριος
tag: persName
Κύ

tag: #text
⤦ n: 3

tag: lb
ρηος

tag: #text
πά ντες

lemma: πᾶς
tag: w
πά

tag: #text
⤦ n: 4

tag: lb
ντε

tag: #text
ς

tag: add

lemma:
tag: w
λα ὴ

lemma: λαή
tag: w
λ

tag: #text
α

tag: add
⤦ n: 5

tag: lb

tag: #text
συνα χθίτοσαν

lemma: συνάγω
tag: w
σ

tag: #text
υ

tag: supplied
να

tag: #text
⤦ n: 6

tag: lb
χθίτοσ

tag: #text
αν

tag: supplied
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-28;
от M.N.;