Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Пророк Михей, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL12
Автор
Цветан Василев
Разположение
Северна стена; I регистър
layout_ab_seg
Изображението е част от поредица портрети на пророци, каквито са СЛ3, СЛ4, СЛ 5.
handNote
Текстът е богато украсен с надредни знаци. Добавяни са липсващи букви над четвъртия ред.
Иконография
Пророк Михей
Декорация
Пророк Михей
Надпис
Жанр на надписа
Имитация на текст
Датиране
Критерии за датиране
Текст

τάδελ
έγη Κύ
ρηοςπά
ντε\ς/ ἡ λ\α/
5ὴ σ<υ>να
χθίτοσ<αν>

τάδελ
έγηΚύ
ρηοςπά
ντεςἡλα
5ὴσ[.]να
χθίτοσ[..]
Текст
И τака говори Господ: нека всички народи да се съберат.
⤦ n: 1

tag: lb
τάδε

lemma: τόδε
tag: w
λ έγη

lemma: λέγω
tag: w
λ

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
έγη

tag: #text
Κύ ρηος

nymRef: Κύριος
tag: persName
Κύ

tag: #text
⤦ n: 3

tag: lb
ρηος

tag: #text
πά ντες

lemma: πᾶς
tag: w
πά

tag: #text
⤦ n: 4

tag: lb
ντε

tag: #text
ς

tag: add

lemma:
tag: w
λα ὴ

lemma: λαή
tag: w
λ

tag: #text
α

tag: add
⤦ n: 5

tag: lb

tag: #text
συνα χθίτοσαν

lemma: συνάγω
tag: w
σ

tag: #text
υ

tag: supplied
να

tag: #text
⤦ n: 6

tag: lb
χθίτοσ

tag: #text
αν

tag: supplied
Критически апарат
Букви в лигатура: το.

6 ) το.

6 ) το.

Обърната камора: δ. χ.

1 ) δ.

5 ) χ.

1 ) δ.

5 ) χ.

Остри ударения: κ. το.

2 ) κ.

6 ) το.

2 ) κ.

6 ) το.

Леки придихания α. : κ. το.

1 ) α.

2 ) κ.

6 ) το.

1 ) α.

2 ) κ.

6 ) το.

Треми: о.

3 ) о.

3 ) о.

Извити ударения: α.

5 ) α.

5 ) α.

Надредно добавени букви: σ над ε; α над λ.

4 ) σ над ε; α над λ.

4 ) σ above ε; α above λ.

Коментар

Надписът върху свитъка е много подобен на надписите и . Изглежда, че пишещият текстовете се е опитал да запълни свитъците на светците, без особено значение кой какво казва с тях - първата фраза се запазва същата със същото разположение, а единствената промяна е в текста след нея.Промяната в текста няма общо с конкретния пророк.

Библиография
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-28;
от M.N.;