Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Проектът

Проектът стартира през 2022 г. като инициатива на катедра Класическа филология към Факултета по класически и нови филологии, СУ „Св. Климент Охридски“, в лицето на специалисти в областта на поствизантийската гръцка епиграфика и гръцкото езикознание – доц. д-р Цветан Василев и гл. ас. д-р Димитър Илиев, координатор на проекта, в сътрудничество с един от водещите специалисти по изкуствознание в България, проф. д-р Елисавета Мусакова. 

Проектът е израз и продължение на усилията на катедрата по Класическа филология за популяризирането на античната и средновековната гръцка епиграфика в България.

Надписите в ΟΡΑΣΙΣ са кодирани в EpiDoc XML. Всеки от .xml-файловете може да бъде изтеглян свободно и използван в по-нататъшни изследвания при спазване на условията на свободния лиценз Creative Commons.