Църковни стенописи от България

Дигитално издание

За проекта

Проектът TITVLI има за цел публикуването на дигитален корпус на латинските надписи, открити на територията на Република България. Проектът е иницииран от Националния археологически институт с музей при БАН, който съхранява най-голям брой латински надписи от днешните български земи. Той се осъществява съвместно с изследователи от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и със сътрудничеството на българските музеи.

Платформата за дигитално представяне на надписите AIAX-TELAMON е създадена въз основа на международния стандарт EpiDoc, като са внесени различни подобрения и допълнения с оглед на специфичните особености на епиграфските паметници от България.

Описанията, преводите и коментарите към надписите са двуезични (на български и английски език) с цел постигане на общодостъпност във виртуалното пространство до съдържанието на корпуса, както и с цел улесняване на изследователската работа на научната общност в България и по света.