Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Пророк Захарий, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL11
Автор
Цветан Василев
Разположение
Северна стена; I регистър
layout_ab_seg
Петредов надпис на свитъка на пророка. В края на надписа има хризма.
handNote
-
Иконография
пророк Захарий
Пророци, пророчици -> Захарий
Декорация
пророк Захарий
Надпис
Жанр на надписа
Имитация на текст
Датиране
Критерии за датиране
Текст

θημη
ατήρι
ον ἅγ
ηό<ν> ἐ
5στη ((chrismon))

θημη
ατήρι
ονἅγ
ηό[.]ἐ
5στη
Текст
Кандилницата е свята.
⤦ n: 1

tag: lb
θημη ατήρι ον

lemma: θυμιατήριον
tag: w
θημη

tag: #text
⤦ n: 2

tag: lb
ατήρι

tag: #text
⤦ n: 3

tag: lb
ον

tag: #text
ἅγ ηόν

lemma: ἄγιος
tag: w
ἅγ

tag: #text
⤦ n: 4

tag: lb
ηό

tag: #text
ν

tag: supplied
ἐ στη

lemma: εἰμί
tag: w

tag: #text
⤦ n: 5

tag: lb
στη

tag: #text

type: chrismon
tag: g
Критически апарат
Тежки ударения:

1 ) η.

2 ) η.

Остри ударения:

3 ) ν.

5 ) η.

Извити ударения:

3 ) ο.

Коментар

Надписът не присъства като препоръка в нито една ерминия, нито е компилация. Вероятно пишещият е имал предвид старозаветния израз „τὸ ἅγιον θυσιαστήριον“, „свят жертвеник“, но е объркал думите „жертвеник“ и „кандило“ поради подобното им звучене и еднакво окончание.

Библиография
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-27;
от M.N.;