Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/epistone/orasis.epistone.net/app/model/ReadXml.php on line 148
Fresko

Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Св. св. Константин и Елена, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL9-SL10
Автор
Цветан Василев
Разположение
Наос, Западна стена; III регистър
Иконография
Константин и Елена
** -> Светци -> Константин и Елена
Вид паметник
Материал
Място на намиране
Произход
Размери
Институция и инвентарен номер
Особености на изписването
Размер на буквите
Разположение на надписа
Надписно поле
Декорация
Константин и Елена
Надпис
Жанр на надписа
Имена на персонажи
Датиране
Критерии за датиране
Текст

(vac.3) ἡ ἁγία (vac.3) Ἑλένη

vacat ἡἁγία vacat Ἑλένη
Текст
Св. Константин; Св. Елена
⤦ n: 1

tag: lb

quantity: 3
unit: character
tag: space

lemma:
tag: w
ἁγία

lemma: ἅγιος
tag: w

quantity: 3
unit: character
tag: space
Ἑλένη

nymRef: Ἑλένη
tag: persName
Критически апарат
Букви в лигатура:

1 ) τα;νη.

2 ) ιν;ος.

Разночетения:

1 ) ;

Коментар

Изписването на Κονσταδῆνος отразява произношението на ντ като δ.

Библиография
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-27;
от M.N.;