Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Св. св. Константин и Елена, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL9-SL10
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник
Място в църквата
Наос, Западна стена; III регистър
Разположение в сцената
Изображения на Константин и Елена
Особености на изписването
-
Сцена
Константин и Елена
** -> Светци -> Константин и Елена
Тип надпис
Време на изписване
Текст

vac.3 ἡ ἁγία vac.3 Ἑλένη

vacat ἡἁγία vacat Ἑλένη
Св. Константин; Св. Елена
⤦ n: 1

tag: lb

quantity: 3
unit: character
tag: space

lemma:
tag: w
ἁγία

lemma: ἅγιος
tag: w

quantity: 3
unit: character
tag: space
Ἑλένη

nymRef: Ἑλένη
tag: persName
Коментар
Изписването на Κονσταδῆνος отразява произношението на ντ като δ.
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-27;
от M.N.;