Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Пророк Наум, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL4
Автор
Цветан Василев
Разположение
Южна стена; I регистър
layout_ab_seg
Изображението е част от поредица портрети на пророци, каквито са СЛ3, СЛ5, СЛ 12.
handNote
В текста присъстват няколко двойни грависа - на втория ред над ε, на третия ред над ρ, а на четвъртия - над ν.
Иконография
Пророк Наум
Пророци, пророчици -> Наум
Декорация
Пророк Наум
Надпис
Жанр на надписа
Датиране
Критерии за датиране
Текст

τάδε
λέγη Κ
ύρηος
σην<α>>χθ
5ίτοσαν

τάδε
λέγηΚ
ύρηος
σην[.]>χθ
5ίτοσαν
Текст
Така говори Господ: нека се съберат!
⤦ n: 1

tag: lb
τάδε

lemma: τόδε
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb
λέγη

lemma: λέγω
tag: w
Κ ύρηος

nymRef: Κύριος
tag: persName
Κ

tag: #text
⤦ n: 3

tag: lb
ύρηος

tag: #text
⤦ n: 4

tag: lb
σηνα>χθ ίτοσαν

lemma: συνάγω
tag: w
σην

tag: #text
α

tag: supplied
>χθ

tag: #text
⤦ n: 5

tag: lb
ίτοσαν

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура: ιν. αν.

4 ) ιν.

5 ) αν.

4 ) ιν.

5 ) αν.

Разночетения:

1 ) ;

Коментар

Надписът върху свитъка е много подобен на надписите и . Изглежда, че пишештият текстовете се е опитал да запълни свитъците на светците, без особено значение кой какво казва с тях - първата фраза се запазва същата със същото разположение, а единствената промяна е в текста след нея.

Библиография
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-11-22;
от M.N.;