Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/epistone/orasis.epistone.net/app/model/ReadXml.php on line 148
Fresko

Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Пророк Иеремия, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL3
Автор
Цветан Василев
Разположение
Южна стена; I регистър
Иконография
Пророк Иеремия
Пророци, пророчици -> Иеремия
Вид паметник
Материал
Място на намиране
Произход
Размери
Институция и инвентарен номер
Особености на изписването
Размер на буквите
Разположение на надписа
Надписно поле
Декорация
Пророк Иеремия
Надпис
Жанр на надписа
Датиране
Критерии за датиране
Текст

τάδε
λέγη Κ
ύρηος
πρὸς {κ}
5πάντε
ς

τάδε
λέγηΚ
ύρηος
πρὸςκ
5πάντε
ς
Текст
Така говори Господ към всички!
⤦ n: 1

tag: lb
τάδε

lemma: τόδε
tag: w
⤦ n: 2

tag: lb
λέγη

lemma: λέγω
tag: w
Κ ύρηος

nymRef: Κύριος
tag: persName
Κ

tag: #text
⤦ n: 3

tag: lb
ύρηος

tag: #text
⤦ n: 4

tag: lb
πρὸς

lemma: πρός
tag: w
κ

tag: surplus
⤦ n: 5

tag: lb
πάντε ς

lemma: πᾶς
tag: w
πάντε

tag: #text
⤦ n: 6

tag: lb
ς

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура: πρ. αν.

4 ) πρ.

5 ) αν.

4 ) πρ.

5 ) αν.

Разночетения:

1 ) ;

Коментар

Надписът върху свитъка е много подобен на надписите и и не е препоръчан в никоя ерминия. По-голямата част представлява много популярни първи думи на старозаветни начала. Формата πάντες в πρὸς πάντες предполага, че пишешщият е бил наясно със съдържанието на надписите си ие можел поне базово да борави с църковна лексика.

Библиография
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-10-18;
от M.N.;