Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Преглед Църкви: Boboshevo

church_xml_id: Boboshevo
church_name_bg: църква „Св. Илия“, Бобошево
church_name_en: Church of St Elijah, Boboshevo

Свързани документи

Индекс : SL22
Издател(и): Цветан Василев,
Църква:
Регион: Кюстендилска област
Надпис : ἅγηος Κύριος ὁ παντεπόπτης ὁἐβασήλευψε ἐνεδι ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ τὸν ἐπὴ θρόνου χερουβὴμ κὲἄγγελη...
Датиране: 1780 година
Език: grc
Сцена:
Тип на иконата: