Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Резултати на страница : 10 / Страници: 1 / Намерени резултати : 10 / Текуща страница: 1


Индекс : SL1
Издател(и): Цветан Василев,
Църква:
Регион: Софийска област
Надпис : Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Παντοκράτορας
Датиране: 1769 година
Език: grc
Сцена:
Тип на иконата:
Индекс : SL2
Издател(и): Цветан Василев,
Църква:
Регион: Софийска област
Надпис : εὐλογημέ νι ἡ βαση λήα τοῦ πα τρὸς κὲ τοῦ Υἰοῦ κὲ τοῦ ἁγ ίου...
Датиране: 1770 година
Език: grc
Сцена:
Тип на иконата:
Индекс : SL3
Издател(и): Цветан Василев,
Църква:
Регион: Софийска област
Надпис : τάδε λέγη Κ ύρηος πρὸς κ πάντε ς
Датиране: 1756 година
Език: grc
Сцена:
Тип на иконата:
Индекс : SL4
Издател(и): Цветан Василев,
Църква:
Регион: Софийска област
Надпис : τάδε λέγη Κ ύρηος σηνα> χθ ίτοσαν
Датиране: 1710 година
Език: grc
Сцена:
Тип на иконата:
Индекс : SL6
Издател(и): Цветан Василев,
Църква:
Регион: Софийска област
Надпис : ἡ γένησης τῆς Θεοτόου
Датиране: 1794 година
Език: grc
Сцена:
Тип на иконата:
Индекс : SL7
Издател(и): Цветан Василев,
Църква:
Регион: Софийска област
Надпис : εὐλογημέ νος Θ σία Θεοῦ πιήσατε
Датиране: 1776 година
Език: grc
Сцена:
Тип на иконата:
Индекс : SL8
Издател(и): Цветан Василев,
Църква:
Регион: Софийска област
Надпис : εὐλογημέ νος Θ σία Θεοῦ πιήσατε
Датиране: 1780 година
Език: grc
Сцена: Нечетливи надписи
Тип на иконата:
Индекс : SL9-10
Издател(и): Цветан Василев,
Църква:
Регион: Софийска област
Надпис : ὁ ἅγιος Κονστα δῆνος ἡ ἁγία Ἑλένη
Датиране: 1700 година
Език: grc
Сцена: Имена на персонажи
Тип на иконата:
Индекс : SL11
Издател(и): Цветан Василев,
Църква:
Регион: Софийска област
Надпис : θημη ατήρι ον ἅγ ηόν ἐ στη
Датиране: 1701 година
Език: grc
Сцена: Имитация на текст
Тип на иконата:
Индекс : SL12
Издател(и): Цветан Василев,
Църква:
Регион: Софийска област
Надпис : τάδελ έγη Κύ ρηοςπά ντες ἡ λα ὴ συνα χθίτοσαν
Датиране: 1792 година
Език: grc
Сцена: Имитация на текст
Тип на иконата: