Church frescoes from Bulgaria

Digital edition

За проекта

Добре дошли в ОРАСИС - дигиталната библиотека на античните гръцки и латински църковни надписи от територията на България. ОРАСИС е онлайн ресурс, който предоставя свободен достъп до богатата епиграфска документация на България, описваща периода VI в. пр.Хр. - VI в. сл.Хр.

С помощта на платформата Теламон с отворен код, нашият сайт предлага мощни инструменти за четене и анализ на текстовете на надписите. Подготвили сме хиляди редове код, в който са представени иследваните надписи. Всеки от .xml-файловете може да бъде свалян свободно и използван в различни по-нататъшни изследвания под лиценза на Creative Commons.

Нашата база данни постоянно се допълва и актуализира, създава препратки между паметниците и търсене по разнообразни критерии. В този смисъл, ОРАСИС подпомага изучаването на историята, културата и езика както на българските земи през Античността, така и на гръко-римската цивилизация като цяло.

Бъдете свободни да търсите и да изследвате нашата база данни от над 4000 антични гръцки църковни надписи. Предоставяме удобно представяне на свързаните с тях елементи, включително местоположението на надписите на картата на България. Възползвайте се от нашите ресурси и открийте нови факти и идеи за историята на България и на гръко-римската цивилизация!

Виж повече

Съдържание

Съвременното кодиране позволява проследява и показване на различни елементи от надписите. Системата автоматично генерира списъци на свързани елементи показващи разширена информация за елемента и свързаните с него надписи.

Филтри

От 1700 до 1794 година

Last edited Inscriptions

Index : SL22
Editor: Cvetan Vasilev,
Church: Church of St Elijah, Boboshevo
Region: Кюстендилска област
Text : ἅγηος Κύριος ὁ παντεπόπτης ὁἐβασήλευψε ἐνεδι ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ τὸν ἐπὴ θρόνου χερουβὴμ κὲἄγγελη...
Dating: 1780 yar
Language: grc
Scene:
Type of icon:
Index : SL12
Editor: Cvetan Vasilev,
Church: Church of St Nicolas, Seslavtsi
Region: Софийска област
Text : τάδελ έγη Κύ ρηοςπά ντες ἡ λα ὴ συνα χθίτοσαν
Dating: 1792 yar
Language: grc
Scene: Имитация на текст
Type of icon:
Index : SL11
Editor: Cvetan Vasilev,
Church: Church of St Nicolas, Seslavtsi
Region: Софийска област
Text : θημη ατήρι ον ἅγ ηόν ἐ στη
Dating: 1701 yar
Language: grc
Scene: Имитация на текст
Type of icon:
Index : SL9-10
Editor: Cvetan Vasilev,
Church: Church of St Nicolas, Seslavtsi
Region: Софийска област
Text : ὁ ἅγιος Κονστα δῆνος ἡ ἁγία Ἑλένη
Dating: 1700 yar
Language: grc
Scene: Имена на персонажи
Type of icon:
Index : SL8
Editor: Cvetan Vasilev,
Church: Church of St Nicolas, Seslavtsi
Region: Софийска област
Text : εὐλογημέ νος Θ σία Θεοῦ πιήσατε
Dating: 1780 yar
Language: grc
Scene: Нечетливи надписи
Type of icon:

Last added churchs

Church of St Nicolas, Seslavtsi
София, построена 1700 г.
Брой надписи: 10
Връзки :
wp:
Church of St Elijah, Boboshevo
София, построена 1700 г.
Брой надписи: 1
Връзки :
wp:
Random
Klada Bg
kals_fil
Logo SU
Sofia University
Kliment Ohridski