Църковни стенописи от България

Дигитално издание

SELECT * FROM els_ins INNER JOIN `abbrs` ON el_xml_id=abbr_xml_id AND el_type LIKE "abbrs" GROUP BY abbr_xml_id ORDER BY abbr_xml_id ASC, abbr_id ASC LIMIT 0,20

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Списък Съкращения

Резултати на страница : 20 / Страници: 1 / Текуща страница: 1 / Намерени резултати : 6
xml ид
Пълно
Свързани документи
ΘΘεοτό SL6 (1 file/s)
ΘῦΘῦεο SL7 SL8 (2 file/s)
ἸςἸςησοῦ SL1 (1 file/s)
ἰῦἰῦΥο SL2 (1 file/s)
ΚςΚςύριο БШ2 (1 file/s)
ΧςΧςριστὸ SL1 (1 file/s)