Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Христос Пантократор, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL1
Автор
Цветан Василев
Разположение
Свод
layout_ab_seg
handNote
Иконография
Христос Пантократор
** -> Христос -> Пантократор
Декорация
Христос Пантократор
Надпис
Жанр на надписа
Датиране
Критерии за датиране
Текст

Ἰ(ησοῦ)ς (vac.3) Χ(ριστὸ)ς
ὁ Παντο(vac.3)κράτορας

Ἰς vacat Χς
ὁΠαντο vacat κράτορας
Текст
Иисус Христос Вседържител
⤦ n: 1

tag: lb
Ἰησοῦς Χριστὸς

nymRef: Ἰησοῦς Χριστός
tag: persName
Ἰησοῦς

tag: expan

tag: abbr
ησοῦ

tag: ex
ς

tag: abbr

quantity: 3
unit: character
tag: space
Χριστὸς

tag: expan
Χ

tag: abbr
ριστὸ

tag: ex
ς

tag: abbr
⤦ n: 2

tag: lb

lemma:
tag: w
Παντοκράτορας

nymRef: Παντοκράτωρ
tag: persName
Παντο

tag: #text

quantity: 3
unit: character
tag: space
κράτορας

tag: #text
Критически апарат
Букви в лигатура: αν; το.

2 ) αν; το.

2 ) αν; το.

Разночетения:

1 ) ;

Титли:

1 ) ΙΣ; ΧΣ

Коментар
Морфологични особености:

παντοκράτορας. Формата е резултат от приравняването на трето склонение като отделeн склонитбен тип към първо склонение по пътя παντοκράτορα > παντοκράτοραν (форми за AccSg) и вторично образуване на форма за NomSg παντοκράτορας , . Изписването на димотичната форма παντοκράτορας е белег, че пишещият е имал по-скоро говорими, отколкото писмени познания по езика. Съществува и вероятност да е ползвал ерминия, писана на новогръцки език.

Библиография
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-09-13;
от M.N.;