Църковни стенописи от България

Дигитално издание

Христос Пантократор, Сеславски манастир

Всички права върху текстове и изображения са запазени! Условия за ползване
Паметник SL1
Издател(и)
Цветан Василев
Паметник
Място в църквата
Свод
Разположение в сцената
От двете страни на централното изображение в медальона.
Особености на изписването
Сцена
Христос Пантократор
** -> Христос -> Пантократор
Тип надпис
Време на изписване
Текст

Ἰ(ησοῦ)ς vac. Χ(ριστὸ)ς
ὁ Παντοvac.κράτορας

Ἰς vacat Χς
ὁΠαντο vacat κράτορας
Иисус Христос Вседържител
⤦ n: 1

tag: lb
Ἰησοῦς Χριστὸς

nymRef: Ἰησοῦς Χριστός
tag: persName
Ἰησοῦς

tag: expan

tag: abbr
ησοῦ

tag: ex
ς

tag: abbr

tag: space
Χριστὸς

tag: expan
Χ

tag: abbr
ριστὸ

tag: ex
ς

tag: abbr
⤦ n: 2

tag: lb

tag: w
Παντοκράτορας

nymRef: Παντοκράτωρ
tag: persName
Παντο

tag: #text

tag: space
κράτορας

tag: #text
Коментар
παντοκράτορας. Формата е резултат от приравняването на трето склонение като отделeн склонитбен тип към първо склонение по пътя παντοκράτορα > παντοκράτοραν (форми за AccSg) и вторично образуване на форма за NomSg παντοκράτορας (Бешевлиев 1939: 239, Browning 1983: 58–59). Изписването на димотичната форма παντοκράτορας е белег, че пишещият е имал по-скоро говорими, отколкото писмени познания по езика. Съществува и вероятност да е ползвал ерминия, писана на новогръцки език.
Корекции
Madlen Naneva
На 2022-09-13;
от M.N.;