Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Списък Съкращения

Резултати на страница : 20 / Страници: 1 / Текуща страница: 1 / Намерени резултати : 5
xml ид
Пълно
Свързани документи
ΘΘεοτό SL6 (1 file/s)
ΘῦΘῦεο SL8 (1 file/s)
ἸςἸςησοῦ SL1 (1 file/s)
ΚςΚςύριο SL22 (1 file/s)
ΧςΧςριστὸ SL1 (1 file/s)