Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Преглед Думи: πρός

Дума: πρός
Форма на думата: πρὸς
Език: grc
Въведен: epidoc xml
форми: πρὸς

Свързани документи

Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
τάδε λέγη Κ ύρηος πρὸς κ πάντε σ
Иконографски индекс: Пророк Иеремия Пророци, пророчици -> Иеремия
Сцена:
Език: гръцки