Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Преглед Думи: αἰών

Дума: αἰών
Форма на думата: ἐο̃νας
Език: grc
Въведен: epidoc xml
форми: ἐο̃νας

Свързани документи

Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
εὐλογημέ νι ἡ βαση λήα τοῦ πα τρὸς κὲ τοῦ ἰῦ κὲ τοῦ ἁγ ίου...
Иконографски индекс: Св.Лаврентий ** -> Светци -> Лаврентий
Сцена:
Език: гръцки