Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Резултати на страница : 10 / Страници: 2 / Намерени резултати : 12 / Текуща страница: 1


  • Страница  
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
τάδε λ έγη Κύ ρηος πά ντες ἡ λα ὴ συνα χθίτοσαν
Иконографски индекс: Пророк Михей
Сцена: Имитация на текст
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
Ἰησοῦς Χριστὸς ὁ Παντο κράτορας
Иконографски индекс: Христос Пантократор ** -> Христос -> Пантократор
Сцена:
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
εὐλογημένι ἡ βασηλήα τοῦ πατρὸς κὲ τοῦ ἰῦ κὲ τοῦ ἁγίου πνεύματος, νῖν κὲ ἀῢ...
Иконографски индекс: Св.Лаврентий ** -> Светци -> Лаврентий
Сцена:
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
τάδε λέγη Κύρηος πρὸς κ πάντεσ
Иконографски индекс: Пророк Иеремия Пророци, пророчици -> Иеремия
Сцена:
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
τάδε λέγι Κύριος σηναχθίτοσαν
Иконографски индекс: Пророк Наум Пророци, пророчици -> Наум
Сцена:
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
ἡ γένησης τῆς Θεοτόκου
Иконографски индекс: Успение Богородично Неясен родител -> Успение Богородично
Сцена:
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
ἅγιος ἅγιος Kύριος Σαβαώθ πλίρης οὐρανός ησαν
Иконографски индекс: Ангел Господен Неясен родител -> Ангел Господен
Сцена:
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
εὐλογημέ νος Θ σία Θεοῦ πιήσατε
Иконографски индекс: Ангел Господен Неясен родител -> Ангел Господен
Сцена: Нечетливи надписи
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
Иконографски индекс: Константин и Елена ** -> Светци -> Константин и Елена
Сцена: Имена на персонажи
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
θημη ατήρι ον ἅγ ηόν ἐ στη
Иконографски индекс: пророк Захарий Пророци, пророчици -> Захарий
Сцена: Имитация на текст
Език: гръцки
  • Страница