Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Преглед Думи Форма : κὲ

Дума: καί
Форма на думата: κὲ
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Издател(и): Цветан Василев
Църква: църква „Св. Илия“, Бобошево, Регион: Кюстендилска област
ἅγηος Κύριος ὁ παντεπόπτης ὁ ἐβασήλευψε ἐνεδι ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ τὸν ἐπὴ θρόνου χερουβὴμ...
Иконографски индекс: Христос Пантократор ** -> Христос -> Пантократор
Сцена:
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
εὐλογημένι ἡ βασηλήα τοῦ πατρὸς κὲ τοῦ ἰῦ κὲ τοῦ ἁγίου πνεύματος, νῖν κὲ ἀῢ...
Иконографски индекс: Св.Лаврентий ** -> Светци -> Лаврентий
Сцена:
Език: гръцки