Църковни стенописи от България

Дигитално издание

SELECT * FROM els_ins INNER JOIN `organisations` ON el_xml_id=org_xml_id AND el_type LIKE "organisations" GROUP BY org_xml_id ORDER BY org_xml_id ASC, org_id ASC LIMIT 0,20A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Списък organisations

Резултати на страница : 20 / Страници: 0 / Текуща страница: 1 / Намерени резултати : 0
xml id
Име (Бг)
Описание
Свързани документи