Църковни стенописи от България

Дигитално издание

SELECT * FROM els_ins INNER JOIN `divines` ON el_xml_id=divine_xml_id AND el_type LIKE "divines" GROUP BY divine_xml_id ORDER BY divine_xml_id ASC, divine_id ASC LIMIT 0,20
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Списък Божества

Резултати на страница : 20 / Страници: 0 / Текуща страница: 1 / Намерени резултати : 0
Xml ид
Име
Име (Бг)
Вж. също
Свързани