Inscriptions in medieval images

Digital edition

Lists of related items

Съвременното кодиране позволява проследява и показване на различни елементи от надписите. Системата автоматично генерира списъци на свързани елементи показващи разширена информация за елемента и свързаните с него надписи.

Това е удобен начин за проследяване на връзките между елементите и надписите в които участват. В таба “Кодирано” на всеки надпис може да намерите обратната връзка от надпис към елемент

Всеки списък предлага азбучен указател и филтриране по специфични полета