Church frescoes from Bulgaria

Digital edition

За проекта

Добре дошли в ОРАСИС - дигиталната библиотека на античните гръцки и латински църковни надписи от територията на България. ОРАСИС е онлайн ресурс, който предоставя свободен достъп до богатата епиграфска документация на България, описваща периода VI в. пр.Хр. - VI в. сл.Хр.

С помощта на платформата Теламон с отворен код, нашият сайт предлага мощни инструменти за четене и анализ на текстовете на надписите. Подготвили сме хиляди редове код, в който са представени иследваните надписи. Всеки от .xml-файловете може да бъде свалян свободно и използван в различни по-нататъшни изследвания под лиценза на Creative Commons.

Нашата база данни постоянно се допълва и актуализира, създава препратки между паметниците и търсене по разнообразни критерии. В този смисъл, ОРАСИС подпомага изучаването на историята, културата и езика както на българските земи през Античността, така и на гръко-римската цивилизация като цяло.

Бъдете свободни да търсите и да изследвате нашата база данни от над 4000 антични гръцки църковни надписи. Предоставяме удобно представяне на свързаните с тях елементи, включително местоположението на надписите на картата на България. Възползвайте се от нашите ресурси и открийте нови факти и идеи за историята на България и на гръко-римската цивилизация!

Виж повече

Съдържание

Съвременното кодиране позволява проследява и показване на различни елементи от надписите. Системата автоматично генерира списъци на свързани елементи показващи разширена информация за елемента и свързаните с него надписи.