Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Преглед Думи Форма : Kύριος

Дума: κύριος
Форма на думата: Kύριος
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
ἅγιος ἅγιος Kύριος Σαβαώθ πλίρης οὐρανός ησαν
Иконографски индекс: Ангел Господен Неясен родител -> Ангел Господен
Сцена:
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
τάδε λέγη Κύρηος πρὸς κ πάντεσ
Иконографски индекс: Пророк Иеремия Пророци, пророчици -> Иеремия
Сцена:
Език: гръцки