Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Преглед Думи Форма : ἰῦ

Дума: υἱός
Форма на думата: ἰῦ
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
εὐλογημένι ἡ βασηλήα τοῦ πατρὸς κὲ τοῦ ἰῦ κὲ τοῦ ἁγίου πνεύματος, νῖν κὲ ἀῢ...
Иконографски индекс: Св.Лаврентий ** -> Светци -> Лаврентий
Сцена:
Език: гръцки