Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

Преглед Думи Форма : ἐνεδι

Дума: ἐνεδι
Форма на думата: ἐνεδι
Език: grc
Въведен: epidoc xml

Свързани документи

Издател(и): Цветан Василев
Църква: църква „Св. Илия“, Бобошево, Регион: Кюстендилска област
ἅγηος Κύριος ὁ παντεπόπτης ὁ ἐβασήλευψε ἐνεδι ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ τὸν ἐπὴ θρόνου χερουβὴμ...
Иконографски индекс: Христос Пантократор ** -> Христос -> Пантократор
Сцена:
Език: гръцки