Надписи в средновековните образи

Дигитално издание

ERROR 404 Няма такава страница

За проекта

ΟΡΑΣΙΣ е дигитална платформа за визуализиране и представяне на надписи от паметници на християнското изкуство от византийския и поствизантийския период от територията на България и другите балкански държави, част от т.нар. Византийска културна общност. Надписите са с религиозно съдържание и най-общо се класифицират на пояснителни, т.е. изясняващи имената на сцени или персонажи в храма или иконата, инвокационни – молитви, възгласи, взети от Библията, литургията, и др. свещени текстове, свързани с богослужението, и ктиторски, ценни най-вече със своята историческа информация. 

Надписите са представени чрез снимков материал, разчитане и коментар, както на самите епиграфски данни, така и на източниците, от които са взети съответните текстове.     

ΟΡΑΣΙΣ стартира с корпус от около 200 надписа на гръцки език от XVII век, най-вече от територията на Западна и Северозападна България, документирани и проучени от д-р Цветан Василев, специалист по класически езици от СУ „Св. Климент Охридски“. Поетапно към платформата ще бъде добавян нов епиграфски материал. 

ΟΡΑΣΙΣ е иновативен проект в помощ на изследователя за по-нататъшни филологически и изкуствоведски изследвания: осигурява множество възможности за специализирано търсене и сортиране на информация по различни параметри – хронологични, иконографски, текстуални, географски и др. 

ΟΡΑΣΙΣ, в превод от старогръцки език видение, съзерцание, може да е ценен помощник, когато пристъпвате към храма и се заглеждате в старите средновековни образи на християнските светци – текстовете в свитъците им са плод на съзерцание и молитва към Бога.  

 

Съдържание

Съвременното кодиране позволява проследява и показване на различни елементи от надписите. Системата автоматично генерира списъци на свързани елементи показващи разширена информация за елемента и свързаните с него надписи.

Последно редактирани Надписи

Издател(и): Цветан Василев
Църква: църква „Св. Илия“, Бобошево, Регион: Кюстендилска област
ἅγηος Κύριος ὁ παντεπόπτης ὁ ἐβασήλευψε ἐνεδι ὁ καθήμενος ἐν δόξῃ τὸν ἐπὴ θρόνου χερουβὴμ...
Иконографски индекс: Христос Пантократор ** -> Христос -> Пантократор
Сцена:
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
τάδε λ έγη Κύ ρηος πά ντες ἡ λα ὴ συνα χθίτοσαν
Иконографски индекс: Пророк Михей
Сцена: Имитация на текст
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
θημη ατήρι ον ἅγ ηόν ἐ στη
Иконографски индекс: пророк Захарий Пророци, пророчици -> Захарий
Сцена: Имитация на текст
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
Иконографски индекс: Константин и Елена ** -> Светци -> Константин и Елена
Сцена: Имена на персонажи
Език: гръцки
Издател(и): Цветан Василев
Църква: Сеславски манастир „Св. Николай“, Сеславци, Регион: Софийска област
εὐλογημέ νος Θ σία Θεοῦ πιήσατε
Иконографски индекс: Ангел Господен Неясен родител -> Ангел Господен
Сцена: Нечетливи надписи
Език: гръцки
Последно допълнени църкви

Сеславският манастир „Св. Николай“ е православен манастир, разположен в Софийската планина, над софийския квартал Сеславци. Основан е в началото на 17 век, но е бил разрушен от кърджалиите в началото на 19 век. През 1832 г. е възстановен от игумена Харитон. През 50-те и 60-те години на 20 век на територията на манастира действа уранов рудник и достъпът до него...

Брой надписи: 11
Връзки :
wp: Linck

Църквата „Св. Илия“ е православна църква, разположена в град Бобошево, България. Тя е построена през 1687 г. и е един от най-важните архитектурни паметници в региона. Църквата е еднокорабна, едноапсидна постройка с притвор и обширно вътрешно пространство. Градежът е от ломени камъни с хоросанова спойка и дървени сантрачи. Църквата е известна със своите стенописи, които са запазени в добро състояние....

Брой надписи: 1
Връзки :
wp: Linck
Random
Klada Bg
kals_fil
Logo SU
Софийски университет
Климент Охридски